Chờ thanh toán.....

325 D
09 H
54 M
30 S

Khách hàng chưa thanh toán tiền SEO

Khách hàng chưa thanh toán tiền SEO. Khách hàng vui lòng thanh toán số tiền 10tr đồng còn lại để web hoạt động trở lại + đảm bảo kết quả SEO. Sau ngày 1/7/2024 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về gói SEO nếu khách hàng không thanh toán.