CHÍNH SÁCH QUẢNG CÁO TRÊN BUNNYGURU.COM

Bài viết trên Bunnyguru.com được đóng góp bởiHợp tác & quảng cáo với Chanh Tươi ReviewThis article is referenced content from https://chanhtuoi.com - Hợp tác & quảng cáo với Chanh Tươi Review

  • Biên tập viên: Đội ngũ nhân sự làm việc Fulltime và Partime của Bunnyguru.com
  • Đội ngũ chuyên gia: Là những chuyên gia trong từng lĩnh vực, đóng góp lời khuyên, nhận xét, bài viết chuyên môn
  • Bài viết do doanh nghiệp quảng cáo, giới thiệu sản phẩm (có kiểm duyệt và đánh dấu)

Sản phẩm, dịch vụ quảng cáo trên Bunnyguru.com cần có giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. Nội dung quảng cáo của Doanh Nghiệp sẽ được ghi chú để bạn đọc biết và phân biệt.

Chúng tôi sẽ từ chối hợp tác và giới thiệu đối với sản phẩm không đảm bảo về chất lượng và có các cảnh báo rủi ro đối với người dùng theo đánh giá bởi đội ngũ phụ trách từng chuyên mục hoặc chuyên gia trong ngành. Bunnyguru.com cũng luôn ghi nhận phản ánh của người dùng như một hình thức để đánh giá và góp phần minh bạch và cải thiện nội dung trên cộng đồng Bunnyguru.com.