Solana và Avalanche Lên ngôi năm 2023 với mức tăng giá lần lượt là 620% và 290%

AltIndex đã tiến hành phân tích 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, kiểm tra hiệu suất của chúng từ đầu năm 2023 đến nay, cụ thể là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 21 tháng 12. Các phát hiện cho thấy Solana (SOL) nổi lên là đồng tiền tăng giá đáng kể nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu , trải qua mức tăng giá đáng chú ý 620%. Theo sát là Avalanche (AVAX) đảm bảo vị trí thứ hai với mức tăng trưởng 290%.

Vào đầu tháng 1, SOL được định giá ở mức 12,12 USD và đến ngày 21 tháng 12, nó đã đạt 87,3 USD. Mức tăng 620% này cho thấy rằng Solana có mức tăng giá cao gấp bốn lần so với Bitcoin (Đồng tiền điện tử vốn hóa lớn nhất thế giới).

Read more…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *