Sự gia tăng Un-staking trên mạng Ethereum

Mạng Ethereum đang chứng kiến một sự gia tăng đáng chú ý trong việc un-staking từ trình xác thực, tạo ra những thay đổi đáng kể trong cộng đồng. Với hơn 16.000 trình xác thực đang trong hàng đợi thoát và thời gian chờ đợi tăng lên, những nguyên nhân đằng sau sự gia tăng này đang gây sự quan ngại. Điều đáng chú ý là cả Celsius và nhà cung cấp dịch vụ staking Figment đang rút số lượng lớn Ethereum staking, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và ổn định của mạng. Trong cùng một thời điểm, số lượng trình xác thực mới nhập cuối đang rất thấp, tạo ra một sự khác biệt đáng kể. Hãy cùng khám phá chi tiết vấn đề này và tác động của nó đến mạng Ethereum.

Sự gia tăng việc un-staking từ trình xác thực trên mạng Ethereum

Trong những ngày gần đây, mạng Ethereum đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể trong việc un-staking từ trình xác thực. Dữ liệu on-chain cho thấy rằng vào ngày 5 tháng 1, đã có hơn 16.000 trình xác thực đang chờ đợi để rút khỏi mạng. Thời gian chờ đợi để un-staking đã tăng lên mức trung bình là 5,6 ngày, và hiện vẫn còn khoảng 15.140 trình xác thực đang chờ được xử lý.

Untaking ETH
Nhà đầu tư phải đợi để rút tiền từ Ethereum

Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các yêu cầu rút tiền từ Celsius và nhà cung cấp dịch vụ staking Figment, chiếm khoảng 75% tổng số yêu cầu un-staking trong hàng đợi. Celsius, đang trong quá trình tái cơ cấu sau khi tuyên bố phá sản, đã bắt đầu rút tiền quy mô lớn khỏi hoạt động staking Ethereum. Cụ thể, Celsius muốn rút hơn 200.000 ETH, trị giá khoảng 450 triệu USD, nhằm phân bổ lại tài sản để đáp ứng nhu cầu của các chủ nợ. Điều này tăng thêm áp lực cho việc xử lý yêu cầu un-staking trên mạng Ethereum.

Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ staking Figment, liên kết với 54% tổng số tiền rút trong hàng đợi, đang rút khỏang 350.000 ETH. Tổng cộng, Celsius và Figment muốn rút khoảng 550.000 Ethereum staking, tương đương khoảng 1,7% trong số 29 triệu ETH được staking trên các nền tảng.

Tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến việc un-staking mà còn có tác động tiêu cực đến việc nhập cuối cho các trình xác thực Ethereum mới. Mặc dù có sự thoát un-staking đáng kể, hàng đợi đầu vào cho các trình xác thực mới vẫn đang ở mức thấp đáng kể, gần như bằng 0. Điều này cho thấy một sự không cân đối trong việc un-staking và nhập cuối trên mạng Ethereum, tạo ra sự chênh lệch đáng kể trong thời gian xử lý các yêu cầu liên quan đến việc rút tiền và un-staking từ các trình xác thực.

Nguyên nhân sự gia tăng un-staking

Việc gia tăng un-staking từ trình xác thực trên mạng Ethereum được thúc đẩy chủ yếu bởi hai yếu tố chính: các yêu cầu rút tiền từ Celsius và nhà cung cấp dịch vụ staking Figment.

Celsius, sau khi tuyên bố phá sản năm ngoái, đang trong quá trình tái cơ cấu và đã bắt đầu rút tiền quy mô lớn khỏi hoạt động staking Ethereum. Họ cần rút hơn 200.000 ETH, tương đương khoảng 450 triệu USD, nhằm phân bổ lại tài sản để đáp ứng nhu cầu của các chủ nợ. Điều này là một nguyên nhân quan trọng khiến số lượng yêu cầu un-staking trên mạng Ethereum tăng đột biến.

Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ staking Figment cũng đóng góp đáng kể vào sự gia tăng này. Họ liên kết với 54% tổng số tiền rút trong hàng đợi, từ đó rút khoảng 350.000 ETH. Điều này cho thấy Figment, cùng với Celsius, đang có một tác động lớn lên sự chuẩn bị cho un-staking trong cộng đồng trình xác thực trên mạng Ethereum.

Việc có hai thực thể lớn như Celsius và Figment cùng rút tiền từ staking Ethereum ở quy mô lớn như vậy tạo ra một sự gia tăng không đáng kể trong hàng đợi un-staking và tác động xấu đến việc xử lý các yêu cầu trên mạng. Các nhà xác thực đang phải xoay xở để đáp ứng số lượng yêu cầu rút tiền và un-staking một cách hiệu quả trong bối cảnh này.

Số lượng Ethereum staking được rút

Việc un-staking trên mạng Ethereum đang có tác động đáng kể lên số lượng Ethereum được rút từ quá trình staking. Theo thông tin từ Celsius và Figment, cả hai thực thể này muốn rút khoảng 550.000 Ethereum, tương đương khoảng 1,7% trong tổng số 29 triệu ETH được staking trên các nền tảng.

Celsius, trong quá trình tái cơ cấu sau khi tuyên bố phá sản, đang cần rút hơn 200.000 ETH, trị giá khoảng 450 triệu USD, để đáp ứng nhu cầu của các chủ nợ. Trong khi đó, nhà cung cấp dịch vụ staking Figment đang rút khoảng 350.000 ETH, chiếm 54% tổng số tiền rút trong hàng đợi. Sự kết hợp này tạo ra một số lượng Ethereum đáng kể được rút khỏi quá trình staking trên mạng Ethereum.

Sự gia tăng Un-staking trên mạng Ethereum: Những thách thức và cơ hội

Với hơn 550.000 Ethereum đang được rút, cộng đồng trình xác thực đang phải đối mặt với một nguồn cung Ethereum thịnh vượng. Điều này có thể tác động đến phân phối và giá trị của các tài sản trên mạng Ethereum, đồng thời tạo ra thách thức mới trong việc duy trì sự ổn định của mạng.

Sự gia tăng un-staking và việc rút Ethereum staking đang tạo ra một tình hình đáng chú ý trên mạng Ethereum, yêu cầu cả cộng đồng và những nhà xác thực phải thích ứng và đưa ra các biện pháp hợp lý để đảm bảo hoạt động của mạng vẫn được duy trì và phát triển một cách bền vững.

Ảnh hưởng tới nhập cuối trình xác thực Ethereum mới

Trong bối cảnh sự thoát đáng kể un-staking từ trình xác thực trên mạng Ethereum, tình hình nhập cuối cho các trình xác thực mới đang ở mức thấp đáng kể, gần như bằng 0. Điều này đặt ra một khía cạnh trái ngược so với sự tăng đáng kể trong số lượng yêu cầu un-staking.

Việc nhập cuối trình xác thực mới ảnh hưởng trực tiếp đến sự mở rộng và phát triển của mạng Ethereum. Khi có ít trình xác thực mới tham gia, quá trình xác thực và giao dịch trên mạng có thể gặp khó khăn và chậm trễ. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và hiệu suất của mạng trong việc xử lý các giao dịch.

Tuy nhiên, với số lượng ngày càng tăng trong hàng đợi un-staking, các nhà xác thực sẽ đối mặt với thách thức mới liên quan đến việc xử lý các yêu cầu này một cách hiệu quả và nhanh chóng. Điều này đòi hỏi sự cải thiện hệ thống xử lý và mạng Ethereum để đảm bảo rằng un-staking và các hoạt động liên quan diễn ra một cách suôn sẻ và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của mạng.

Các nhà xác thực và cộng đồng mạng Ethereum cần cùng nhau tìm giải pháp để giải quyết vấn đề nhập cuối và un-staking trên mạng. Việc cải thiện quá trình un-staking và đảm bảo sự cân đối giữa un-staking và nhập cuối sẽ đóng vai trò quan trọng để duy trì sự ổn định và mở rộng của mạng Ethereum trong tương lai.

Mạng Ethereum – Sức mạnh và thách thức trong sự phát triển

Trong bối cảnh các yêu cầu un-staking tăng đột biến và tình hình nhập cuối trình xác thực mới gần như tạm ngừng, mạng Ethereum đang đối mặt với những thách thức đáng kể. Tuy nhiên, việc này cũng mở ra cơ hội để cộng đồng và nhà xác thực làm việc cùng nhau để cải thiện và tăng cường hoạt động của mạng. Với việc tìm giải pháp đáng tin cậy và tiến bộ, Ethereum có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và định hình tương lai của các ứng dụng phi tập trung và blockchain. Trải qua những thách thức này, Ethereum sẽ đứng vững và tiến xa hơn trong việc thực hiện tầm nhìn của mình – tạo ra một mạng lưới phân phối toàn cầu và thúc đẩy sự phát triển công bằng và đa dạng.