Tag Archives: MicroStrategy

Michael Saylor – Ông trùm Bitcoin và Câu chuyện thành công với MicroStrategy

Tìm hiểu cách Michael Saylor tiếp cận độc đáo với Bitcoin và những thành công...

Donald Trump bán 2.4 triệu USD ETH. MicroStrategy mua thêm Bitcoin

Donald Trump bán 2.4 triệu USD ETH Donald Trump đã bán 2.4 triệu USD Ethereum...