Tag Archives: web3

Sự suy giảm của Web3 hậu quả của việc tăng phí giao dịch.

Trong một đánh giá trung thực về tình hình hiện tại của Web3. Người đồng...

Cơ hội và thách thức của GameFi trong năm 2024

GameFi có thể sẽ trải qua một năm quan trọng, với nhiều tựa game Triple-A...

1 Comment